Fond malých projektů 2014-2020

Fond malých projektů byl schválen dne 25.1.2017 na monitorovacím výboru Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a předpokládáme, že k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí by mělo dojít v průběhu května 2017.

 

Odlišnosti od předchozího FMP:

- nový FMP se bude realizovat po celé česko-rakouské hranici a bude mít 5 správců:
                - Jihočeská Silva Nortica, což je současně vedoucí partner projektu FMP
                - RRA  JM
                - Sdružení obcí Vysočiny
                - NÖ.Regional.GmbH
                - Regionamanagement Oberösterreich
- musí být splněna tři kritéria společné spolupráce s rakouským partnerem ze čtyř:
                - společná příprava  - povinné kritérium
                - společná realizace - povinné kritérium
                - společné financování - volitelné kritérium
                - společná realizace - volitelné kritérium
- výše dotace: min. 3.000 EUR - max. 20.000 EUR / projekt
- zdroje financování: max. 85% z EFRR, min. 15% z vlastních prostředků žadatele
- délka trvání projektu max. 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování
 

Kontakt:

Tomáš Dvořák

Sdružení obcí Vysočiny

Matky Boží 9, 586 01 Jihlava

e-mail: dvorak@rrav.cz

tel.: 731 447 174