Fond malých projektů 2014-2020Fond malých projektů (FMP) byl vyhlášen dne 14. 6. 2017. FMP je projektem v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty musí být proto zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů a spolupráci institucí a další využití potenciálu, který skýtá spolupráce institucí a zvýšení úrovně této spolupráce.
 

1. termín pro příjem žádostí: 18. 9. 2017 do 14:00

2. termín pro příjem žádostí: 6. 12. 2017 do 14:00

 

Dne 22. 9. 2017 se bude v Českých Budějovicích konat zahajovací konference Fondu malých projektů - více informací v pozvánce.

 

Základní dokumenty k FMP:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Směrnice pro  žadatele C3_Smernice pro zadatele_170919.pdf (795,1 kB)
 
Seznam vhodných českých žadatelů Seznam vhodných českých žadatelů_PO 4_170614.pdf (296,6 kB)
Check list kontroly formálních náležitostí žádosti 04_check list_formalni nalezitosti_170614.pdf (265,2 kB)
Check list kontroly přijatelnosti žádosti                      05_check list_prijatelnost_170614.pdf (268,2 kB)
Check list hodnocení kvality projektu 06_check list_kvalita_170614.pdf (282,2 kB)

 

Žádost a její přílohy:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Žádost o dotaci 03_FMP-zadost - CZ_verze2_170919.pdf (729,5 kB)
Čestné prohlášení k žádosti o dotaci Cestne prohlaseni_zadatel_CZ_170614.doc (525 kB)
Čestné prohlášení partnera o spolufinancování         Cestne prohlaseni_spolufinancovani partnera_170614.doc (519 kB)
Kalkulace paušálních výdajů Kalkulace pausalnich nakladu_170614.xlsx (139,3 kB)


Publicita projektu

Název dokument Soubor ke stažení
Základní logo programu barevné základní.jpg (354,4 kB)
čb základní.jpg (127,4 kB)
Zkrácené logo programu
(pouze malé předměty)
barevné zkrácené.jpg (103,1 kB)
čb zkrácené.jpg (149,4 kB)Dokumenty k vyúčtování projektu:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Závěrečná zpráva 08_Zaverecna zprava FMP_170919.doc (554,5 kB)
Soupiska výdajů 11_Soupiska vydaju_170614.xls (289,5 kB)
Statistické ukazatele malého projektu 10_Statisticke_ukazatele_170614.doc (547,5 kB)
Projektový list pro iBox 12_Projektovy list pro iBOX170614.doc (517 kB)
Čestné prohlášení k personálním
 výdajům
Cestne prohlaseni_personalni vydaje.docx (500,9 kB)
Čestné prohlášení o vedení
odděleného účetnictví
Cestne prohlaseni_oddelene ucetnictvi.doc (519,5 kB)
Čestné prohlášení ke způsobilosti DPH Cestne prohlaseni_DPH.doc (524 kB)
Přehled pracovních cest Přehled pracovních cest.xls (288 kB)

 

Dokumenty k udržitelnosti projektu:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Zpráva o zajištění udržitelnosti           09_Zprava o udrzitelnosti_170614.doc (549,5 kB)

 

 

Kontakt:

Ing. Tomáš Dvořák

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava

e-mail: dvorak@rrav.cz

tel.: 731 447 174

 

Ing. Zdeňka Škarková

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava

e-mail: skarkova@rrav.cz

tel.: 606 706 823