Fond malých projektů 2014-2020Fond malých projektů (FMP) byl vyhlášen dne 14. 6. 2017. FMP je projektem v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty musí být proto zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů a spolupráci institucí a další využití potenciálu, který skýtá spolupráce institucí a zvýšení úrovně této spolupráce.
 

1. termín pro příjem žádostí: 18. 9. 2017 do 14:00

Pozvánka na seminář konaný dne 21.6.2017 ke stažení zde
 

Základní dokumenty k FMP:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Směrnice pro  žadatele C3_Smernice pro zadatele_170614.pdf (739,8 kB)
Seznam vhodných českých žadatelů 01_Seznam vhodných českých žadatelů_PO 4_170614.pdf (414 kB)
Check list kontroly formálních náležitostí žádosti 04_check list_formalni nalezitosti_170614.pdf (199,5 kB)
Check list kontroly přijatelnosti žádosti 05_check list_prijatelnost_170614.pdf (203,9 kB)
Check list hodnocení kvality projektu 06_check list_kvalita_170614.pdf (217,3 kB)

 

Žádost a její přílohy:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Žádost o dotaci 03_FMP-zadost_CZ_170614.pdf (688,3 kB)
 
Čestné prohlášení k žádosti o dotaci Cestne prohlaseni_zadatel_CZ_170614.doc (502,5 kB)
Čestné prohlášení partnera o spolufinancování Cestne prohlaseni_spolufinancovani partnera_170614.doc (497 kB)
Kalkulace paušálních výdajů Kalkulace pausalnich vydaju_170614.xlsx (143,3 kB)


Dokumenty k vyúčtování projektu:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Závěrečná zpráva 08_Zaverecna zprava FMP_170614.doc (538,5 kB)
Soupiska výdajů 11_Soupiska vydaju_170614.xls (289,5 kB)
Statistické ukazatele malého projektu 10_Statisticke_ukazatele_170614.doc (526 kB)
Projektový list pro iBox 12_Projektovy list pro iBOX_170614.docx (472,9 kB)

 

Dokumenty k udržitelnosti projektu:

Název dokumentu Soubor ke stažení
Zpráva o zajištění udržitelnosti 09_Zprava o udrzitelnosti_170614.doc (527,5 kB)

 

 

Kontakt:

Ing. Tomáš Dvořák

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava

e-mail: dvorak@rrav.cz

tel.: 731 447 174

 

Ing. Zdeňka Škarková

Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.

Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava

e-mail: skarkova@rrav.cz

tel.: 606 706 823