Dotace na sportoviště

10.07.2017 09:01

 30. 6. 2017 byl vyhlášen dotační podprogram MŠMT ČR 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu pro ÚSC, SK a TJ (viz příloha). Celková alokace činí 1 mld. Kč.

Termín předkládání žádostí je do 15. 8. 2017 (včetně).

Bližší indformace na tel. :734 316 965, 731 447 173, nebo mail: davidova@rrav.cz, palcrova@rrav.cz