Dokumenty ke stažení

Fond malých projektů INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je pro 2. období realizace v letech 2020-2022 oficiálně vyhlášen dne 21. 5. 2019. Termín první uzávěrky pro předkládání žádostí je středa 26. 6. 2019 ve 14:00 hod. Zájemce upozorňujeme, že je nutné dodržovat všechny pokyny Správců FMP, včetně požadavku na konzultace žádostí, které jsou bodovány při hodnocení kvality projektu.

Dále upozorňujeme žadatele na nové verze všech dokumentů – vyplněnou žádost je nutné předložit v aktuální verzi č. 7, předchozí verze nejsou platné !!!

Základní NOVÉ dokumenty k FMP

Směrnice pro  žadatele

Seznam vhodných českých žadatelů a partnerů 

Check-list kontroly formálních náležitostí projektové žádosti

Check-list kontroly přijatelnosti projektové žádosti

Check-list hodnocení kvality projektu

Check-list hodnocení přeshraničního dopadu projektu

Vzor smlouvy o financování

 

Žádost a její přílohy:

Žádost o dotaci * 

Pokyny k vyplnění žádosti o dotaci

Čestné prohlášení o beztrestnosti a bezdlužnosti

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování

Kalkulace přímých výdajů

Kalkulace paušálních výdajů

 

Publicita projektu

Základní logo programu - barevné  / černobílé 

Zkrácené logo programu (pouze malé předměty) -  barevné  / černobílé 

Znak EU (vlajka + text Evropská unie) - barevné 

Prezenční listina barevně - vzor 

Plakát A3 barevně - vzorPlakát A3 barevně - vzor AT - umístit plakát v sídle žadatele a vždy umístit na akcích

Kompletní informace k publicitě Programu naleznete zde

 

Přehled hlavních povinností příjemce při realizaci projektu


Dokumenty k vyúčtování projektu:

Závěrečná zpráva

Soupiska výdajů

Statistické ukazatele malého projektu (Statistické ukazatele - formulář s příkladem vyplnění)

Projektový list pro iBox

Čestné prohlášení k personálním výdajům

Čestné prohlášení o vedení odděleného účetnictví

Čestné prohlášení ke způsobilosti DPH

Přehled pracovních cest

Check list vyúčtování

Potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti

 

Dokumenty k udržitelnosti projektu:

Zpráva o zajištění udržitelnosti (DOC, 549,5 kB)

 
 

Pro správnou funkci žádosti je nutné tuto vyplňovat pouze v programu Acrobat Reader DC. S programy dalších výrobců nemusí žádost správně/korektně fungovat. Aktuální verzi programu Acrobat Reader DC je možné zdarma stáhnout ze stránek společnosti adobe.cz zde https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.htmlDoporučujeme ponechat zapnuté automatické aktualizace programu Acrobat Reader DC.