Dokumenty ke stažení

Fond malých projektů INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je pro 2. období realizace v letech 2020-2022 oficiálně vyhlášen dne 21. 5. 2019. Zájemce upozorňujeme, že je nutné dodržovat všechny pokyny Správců FMP, včetně požadavku na konzultace žádostí, které jsou bodovány při hodnocení kvality projektu.

Dále upozorňujeme žadatele na nové verze všech dokumentů – vyplněnou žádost je nutné předložit v aktuální verzi!!!

Základní NOVÉ dokumenty k FMP

Směrnice pro  žadatele

Seznam vhodných českých žadatelů a partnerů 

Check-list kontroly formálních náležitostí projektové žádosti

Check-list kontroly přijatelnosti projektové žádosti

Check-list hodnocení kvality projektu

Check-list hodnocení přeshraničního dopadu projektu

 Vzor smlouvy o financování 

 

Žádost a její přílohy:

Žádost o dotaci * 

Pokyny k vyplnění žádosti o dotaci

Čestné prohlášení o beztrestnosti a bezdlužnosti

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování

Kalkulace přímých výdajů

Kalkulace paušálních výdajů

 

Publicita projektu

Základní logo programu - barevné  / černobílé 

Zkrácené logo programu (pouze malé předměty) -  barevné  / černobílé 

Znak EU (vlajka + text Evropská unie) - barevné 

Prezenční listina barevně - vzor 

Plakát A3 barevně - vzorPlakát A3 barevně - vzor AT - umístit plakát v sídle žadatele a vždy umístit na akcích

Kompletní informace k publicitě Programu naleznete zde

 

Přehled hlavních povinností příjemce při realizaci projektu

 

Pokyny k formální stránce předložení vyúčtování!!!


Dokumenty k vyúčtování projektu:

Závěrečná zpráva

 Soupiska výdaj ů

Kurz € na měsíc říjen je 24,687 KČ. Odkaz na kurz Evropské centrální banky zde

Statistické ukazatele malého projektu (Statistické ukazatele - formulář s příkladem vyplnění)

Projektový list pro iBox

Čestné prohlášení k personálním výdajům

Čestné prohlášení o vedení odděleného účetnictví

Čestné prohlášení ke způsobilosti DPH

Přehled pracovních cest

Check list vyúčtování

Potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti

 

Dokumenty k udržitelnosti projektu:

Zpráva o zajištění udržitelnosti

 
 

Pro správnou funkci žádosti je nutné tuto vyplňovat pouze v programu Acrobat Reader DC. S programy dalších výrobců nemusí žádost správně/korektně fungovat. Aktuální verzi programu Acrobat Reader DC je možné zdarma stáhnout ze stránek společnosti adobe.cz zde https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat/pdf-reader.htmlDoporučujeme ponechat zapnuté automatické aktualizace programu Acrobat Reader DC.