Dokumenty ke stažení

Základní dokumenty k FMP:

Směrnice pro  žadatele   (PDF, 733kB)     NOVÉ!!

Seznam vhodných čes kých žadatelů (PDF, 296,6 kB)

Check list kontroly formálních náležitostí žádosti (DOC, 518,5 kB)

Check list kontroly přijatelnosti žádosti (PDF, 268,2 kB)

Check list hodnocení kvality projektu (DOC, 552,5 kB)

Vzor smlouvy o financování (DOC, 372 kB)

 

Žádost a její přílohy:

Žádost o dotaci  (PDF, 788,2 kB)      NOVÉ!!

Čestné prohlášení o beztrestnosti a bezdlužnosti (DOC, 503,5 kB)

Čestné prohlášení partnera o spolufinancování (DOC, 507,7 kB)

Kalkulace paušálních výdajů (XLS, 143,4 kB)

 

Publicita projektu

Základní logo programu - barevné (JPG, 354,4 Kb) / černobílé (JPG, 127,4 kB)

Zkrácené logo programu (pouze malé předměty) -  barevné (JPG, 103,1 Kb) / černobílé (JPG, 149,4 kB)

Znak EU (vlajka + text Evropská unie) - barevné (61kB)

Prezenční listina barevně - vzor (DOC, 421,7 kB)

Plakát A3 barevně - vzor (DOC, 396,3 kB) umístit plakát v sídle žadatele a vždy umístit na akcích


Dokumenty k vyúčtování projektu:

Závěrečná zpráva (DOC, 554,5 kB)

Soupiska výdajů (XLS, 289,5 kB)

Statistické ukazatele malého projektu (DOC, 547,5 kB)

Projektový list pro iBox (DOC, 517 kB)

Čestné prohlášení k personálním výdajům (DOC, 500,9 kB)

Čestné prohlášení o vedení odděleného účetnictví (DOC, 519,5 kB)

Čestné prohlášení ke způsobilosti DPH (DOC, 524 kB)

Přehled pracovních cest (XLS, 288 kB)

Chek list vyúčtování (XLS, 1 180 kB)

 

Dokumenty k udržitelnosti projektu:

Zpráva o zajištění udržitelnosti (DOC, 549,5 kB)