Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 tis. obyvatel

20.10.2016 08:22

MMR podporuje vybudování a obnovu veřejných prostranství, veřejné zeleně, zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště apod.), obnovu občanské vybavenosti pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost, obnovu drobných sakrálních staveb a obnovu místních komunikací. 

Dotace 50 - 70 %.

Uzávěrka: 30.12.2016