EAV z.s.p.o.

SOV je spoluzakladatelem Energetické  agentury Vysočina (EAV), která pro SOV zajišťuje následující spektrum aktivit:

zpracování dokumentů:

 • průkazů energetické náročnosti budov
 • energetických auditů a jejich aktualizací
 • energetických koncepcí
 • studií proveditelnosti
 • odborných posudků
 • analýz
 • plánů odpadového hospodářství
 • příprava a řízení projektů v oblasti energetiky a odpadového hospodářství:
  • administrace a podávání žádostí do dotačních programů OPŽP, OPPI
  • příprava výběrových řízení
  • dotační management
 • zpracování a administrace žádostí v programu Nová zelená úsporám
 • příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů
 • bezplatná nezávislá poradenská činnost v oblastech:
  • úsporných opatření a efektivního hospodaření s energií
  • průmyslové energetiky, včetně výrobních a rozvodních zařízení energie
  • odpadového hospodářství kraje, měst a obcí
  • obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v geografických podmínkách regionu
 • semináře, konference, přednášky, besedy:
  • propagace úsporných efektivních metod v nakládání s energiemi
  • osvěta v oblasti energetických úspor, odpadového hospodářství i v problematice obnovitelných zdrojů energie, v jejich zavádění a využívání
  • přednášky pro školy zejména v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů a odpadového hospodářství
  • besedy pro města a obce zejména v oblasti úspor energie a odpadového hospodářství

Kontakt:

Energetická agentura Vysočiny z.s.p.o.

Nerudova 1498/8, 586 01  Jihlava,

Jednatel agentury: Ing. Zbyněk Bouda

Tel.: +420 / 567 303 322

E-mail: eav@eav.cz         

Web: www.eav.cz