EAV z.s.p.o.

SOV je spoluzakladatelem Energetické  agentury Vysočina (EAV), která pro SOV zajišťuje následující spektrum aktivit:

 

Energetika

 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Energetické posudky k dotacím (FVE, zateplení, osvětlení, gastro atd.)
 • Povinné energetické audity dle zákona 406/2000 Sb.
 • Analýzy/studie k úsporám energií na budovy
 • Analýzy/studie ke komunitní energetice
 • Místní energetické koncepce
 • Vyřízení dotací NZÚ (RD, BD)

 

Veřejné zakázky

 • Průzkum trhu, poptávkové řízení
 • Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní VZ, nadlimitní VZ
 • Další související služby (návrhy a revize interních směrnic pro zadávání zakázek, správa profilu zadavatele, zavedení elektronických procesů apod.)

 

Dotace – Operační programy Evropské unie (OPŽP, IROP apod.), Národní a regionální dotační programy

 • Komplexní administrace dotace od podání žádosti o dotaci včetně relevantních příloh (analýzy potenciálu produkce odpadů, studie proveditelnosti apod.), vedení dotačního managementu až po dobu realizace a udržitelnosti projektu

 

Odpady

 • Odpadové audity obcí
 • Provozní řády zařízení pro nakládání s odpady
 • Hlášení do ISPOP
 • Odborné posouzení projektového záměru
 • Studie odpadového hospodářství

 

Semináře, konference, přednášky, besedy

 • Propagace úsporných efektivních metod v nakládání s energií
 • Osvěta v oblasti energetických úspor, odpadového hospodářství i v problematice obnovitelných zdrojů energie, v jejich zavádění a využívání
 • Přednášky pro školy zejména v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů a odpadového hospodářství
 • Besedy pro města a obce zejména v oblasti úspor energie a odpadového hospodářství

 

Poradenství dotační, energetické, odpadové, veřejné zakázky

 

Kontakt:

Energetická agentura Vysočiny

Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava

Jednatel: Ing. Zbyněk Bouda

 

Tel.: 567 303 322

Email: eav@eav.cz

www.eav.cz