Regionální centrum SFPI

Regionální centra pro podporu investic do bydlení (dále jen “Regionální centra”) jsou jedním z klíčových nástrojů pro podporu rozvoje dostupného a energeticky udržitelného nájemního bydlení. Tato centra mají za úkol poskytovat komplexní konzultační, informační a edukační služby obcím a neziskovým organizacím v České republice. Cílem je rozšíření a zlepšení bytového fondu, podpora infrastruktury dostupného nájemního bydlení a zvyšování kapacit obcí v této oblasti. Regionální centra jsou součástí aktivit Národního plánu obnovy, spadají pod komponentu 2.10 (Dostupné bydlení), odpovědnost za realizaci spadá pod Státní fond podpory investic.

 

Jedno z center pro rozvoj investic do bydlení vzniklo na území Pardubického kraje a Kraje Vysočina, ve spolupráci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Sdružení obcí Vysočiny.


Hlavním zaměřením Regionálního centra v Kraji Vysočina je podpora rozvoje dostupného nájemního bydlení v regionu. Centrum slouží jako klíčový zdroj informací a poradenské podpory pro obce, města a kraj. Starostové, kteří plánují realizovat projekty v oblasti bydlení, se tak mohou obrátit na zástupce Regionálního centra, kteří jim pomohou s přípravou projektových záměrů.
Sdružení obcí Vysočiny před otevřením Regionálního centra mapovalo absorpční kapacitu u největších obcí v regionu.

 

Více informací zde https://sfpi.cz/regionalni-centra-podpory-investic-do-bydleni/

 

Kontaktní osoby SOV: 

Mgr. Pavel Hrala

hrala.pavel@sfpi.cz

+420 607 690 513

Ing. Iva Navrkalová

navrkalova.iva@sfpi.cz

+420 739 050 102