Cenová mapa nájemního bydlení

28.06.2024 12:10

Ministerstvo financí zveřejnilo Interaktivní cenovou mapu nájemního bydlení, která poskytuje informaci o tržní ceně nájemného aktuálně realizované na území České republiky.


Mapa v sobě agreguje veškerá dostupná data o nájemním trhu, především potom informace z nabídek na realitních portálech. Interaktivní cenová mapa ukazuje výši nájemného referenčního bytu příslušné velikostní kategorie – tedy ukazuje hodnotu nájemného u bytu, který je starší, není vybaven ani vybavením, ani garáží, parkovištěm apod.

Více informací - https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa/cenova-mapa-infografika