Setkání členů Asociace euroregionů České republiky

26.01.2024 09:06

Ve čtvrtek 25. ledna odpoledne se sešli zástupci členů Asociace euroregionů ČR (AEČR) na Krajské úřadě Plzeňského kraje při příležitosti dvoudenního setkání, jehož hlavním bodem bylo formální předání předsednictví AEČR. Vedení se dle rotačního principu na první pololetí 2024 ujal Euroregion Pomoraví. Symbolickou štafetu předal Vladimíru Gašparovi z Euroregionu Pomoraví po své úvodní zdravici předseda Euroregionu Šumava Libor Picka, který Asociaci vedl v druhé polovině minulého roku.

Zhodnocení půlročního předsednictví, následné úvahy o nejbližší budoucnosti Asociace, jednotlivých Euroregionů či FMP bylo vhodné, inspirativní a velmi pragmatické. Těch výzev, které před námi stojí je hodně, a kdo nám pomůže jiný než my mezi sebou a navzájem. Vždy se zájmem (ale i jistou mírou obav) posloucháme situační zprávy z jednotlivých hranic o vývoji FMP. Bohužel přes jednotný pokyn EK k FMP jsme každá hranice jiná, metodicky, věcně i formou realizace. Dokonce i dokumentace se územně liší. Přesto je výměna informací a zkušeností důležitá a potřebná. Po jednání samozřejmě nemohla na závěr dne chybět prohlídka pivovaru Plzeňský prazdroj a společná večeře.

Druhý den se skupinka přesunula na exkurzi do Environmentálního centra Krsy, které bylo postaveno v rámci projektu společně s německým partnerem Naturpark Bayerischer Wald, e.V. v letech 2011 - 2015. V Centru byl mimo jiné realizován projekt "Světelné znečištění" s cílem vytvořit síť institucí v Čechách a v Bavorsku zabývajících se problematikou světelného znečištění a propagací problematiky světelného znečištění u veřejnosti.

AEČR si pravidelně vyměňuje důležité informace na online jednáních, ovšem i takováto osobní setkání v přátelské atmosféře jsou pro společné fungování bezesporu důležitá.