SFPI Výzva na brownfieldy

14.05.2024 15:16

Státní fond podpory investic oznamuje, že zveřejnil novou výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy s číslem 13 NPOBF/2024. Dotace je poskytována ve výši 3–30 mil. Kč na demolice staveb a následný vznik přírodního úložiště uhlíku (tzn. lesoparku nebo lesa). Způsobilé jsou náklady, které vznikly od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2025.
Příjem žádostí prostřednictvím Klientského portálu SFPI byl zahájen 2. 5. 2024 a potrvá do 31. 5. 2024 (včetně).
Detailní informace o výzvě: https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/