Strategie FMP 2021-2027

26.10.2021 10:28

Interreg Rakousko - Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více než 20 let. Jeho financování pomáhá příhraničním regionům růst a propojovat se. Jeho nedílnou součástí je i tzv. Fond malých projektů (FMP) podporující menší akce, jejichž nositelem jsou obvykle lokální a regionální subjekty.

Aktuálně probíhá příprava strategie FMP pro období 2021 - 2027. Pro jeho správné nastavení je velmi důležité znát potřeby a plány klíčových aktérů v území, kteří jsou potenciálními nositeli projektů spolupráce v rámci FMP.

Pokud se i Vy chcete zapojit do přípravy příštího programového období,vyplňte prosím dotazník na adrese: https://www.survio.com/survey/d/fmp-cz.

Očekáváme, že vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 15 minut. Průzkumu se lze účastnit do 8. listopadu 2021. Prosíme, vyplňte dotazník pouze jedenkrát za každou organizaci.

Děkujeme za ochotu a spolupráci.