Účast na Mezinárodní konferenci k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy

18.01.2024 16:34

 

 Dne 18. ledna 2024 se uskutečnila v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy. Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Zúčastnili se jí zástupci veřejné správy, municipalit, představitelé Euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost.

 

 

 

Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a taky ocenil i aktivity Euroregionů v realizaci Fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v hraničních regionech podal hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa/Nysa/Neisse, který akcentoval regionální pohled a taky Pavel Branda, zástupce Výboru regionů.

Pozornost si zasloužili i tematické panely, které se postupně věnovali IZS a horské službě, kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru. Konferenci využili zástupci Euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšné projekty z jejich hranice.

V diskusi častokrát zazněla pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace Euroregionů ČR, které v prvním pololetí roku 2024 předsedá Euroregion Pomoraví.

Konference se zúčastnila Jana Vejsadová, manažerka Fondu malých projektů pro Kraj Vysočina.

Záznam z konference můžete vzhlédnout pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=drVDAraeHig