Vodovody, kanalizace a ČOV

20.10.2016 10:24

OPŽP podporuje výstavbu přivaděčů a rozvodních sítí pitné vody, výstavbu a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, ochrana zdrojů pitné vody. Dále financuje výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizace a intenzifikace ČOV. Dotace až 85 %. Uzávěrka: 19.1.2017.