Webinář k Fondu malých projektů

16.05.2024 08:50

Fond malých projektů (FMP) byl vyhlášen dne 13. 5. 2024. Správci FMP pořádájí dne 23. 5. 2024 od 9:00 pro zájemce webinář. Přihlašovat se můžete na novotna@euroregion-pomoravi.cz (v kopii prosím na vejsadova@obcevysociny.cz). Pozvánka zde

 

Fond malých projektů je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou lokálního významu a vykazují přeshraniční dopad.

Nejčastěji se realizují projekty v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, osvěty nebo školství a typickými žadateli jsou města a obce (a jimi zřizované a zakládané organizace), školy a vzdělávací zařízení, zájmové spolky, neziskové organizace apod. Vhodné pro široké spektrum cílových skupin - široká veřejnost, děti, senioři, žáci a studenti, učitelé, odborná veřejnost, sportovní, zájmové a volnočasové útvary, atd. Podmínkou realizace je projektové partnerství s relevantní organizací na rakouské straně.

 

První průběžná uzávěrka příjmu žádosti je 8. 7. 2024 ve 14:00 hodin (RMV zasedá 11. 9. 2024)