Zájemci o přeshraniční spolupráci s Rakouskem se dočkali

13.05.2024 14:23

Dnes, tj. 13. 5. 2024, byl vyhlášen Fondu malých projektů Rakousko - Česko pro období 2021-2027 (FMP). 

Projekty lze podávat v oblasti people to people a nově také v oblasti kultura a cestovní ruch. 

Nejčastěji se realizují projekty v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, osvěty nebo školství a typickými žadateli jsou města a obce (a jimi zřizované a zakládané organizace), školy a vzdělávací zařízení, zájmové spolky, neziskové organizace apod. Spektrum cílových skupin je také velké - široká veřejnost, děti, senioři, žáci a studenti, učitelé, odborná veřejnost, sportovní, zájmové a volnočasové útvary, atd. Podmínkou realizace je partnerství s relevantní organizací na rakouské straně.

Také v tomto období bude zajišťovat správu FMP v Kraji Vysočina Sdružení obcí Vysočiny, můžete se na nás obracet ohledně konzultací svých záměrů. Podrobnější informace k FMP naleznete zde

 

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 9:00 hodin proběhne webinář, hlásit se můžete zde

První průběžná uzávěrka na podání projektů je 8. 7. 2024.

 

Těšíme se na přípravu a realizaci malých projektů v Kraji Vysočina :-)