Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

TÉMĚŘ 8,5 MILIONU EUR SI ROZDĚLÍ ŽADATELÉ V MALÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH PROJEKTECH

22.05.2024 09:33
Tisková Zpráva k FMP. Společná přeshraniční sportovní klání, koncerty, festivaly či kulturní...

Webinář k Fondu malých projektů

16.05.2024 08:50
Fond malých projektů (FMP) byl vyhlášen dne 13. 5. 2024. Správci FMP pořádájí dne 23. 5. 2024 od...

SFPI Výzva na brownfieldy

14.05.2024 15:16
Státní fond podpory investic oznamuje, že zveřejnil novou výzvu k předkládání žádostí o dotaci z...

Zájemci o přeshraniční spolupráci s Rakouskem se dočkali

13.05.2024 14:23
Dnes, tj. 13. 5. 2024, byl vyhlášen Fondu malých projektů Rakousko - Česko pro období 2021-2027...

Evropská komise dala dostupnému bydlení zelenou

10.05.2024 19:48
Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond podpory investic (SFPI) dojednaly s Evropskou komisí...

Byla vyhlášena 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení (4.1.3)

10.05.2024 09:20
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu...

Představení Regionálního centra podpory investic do bydlení na Krajském úřadě Kraje Vysočina

24.04.2024 14:01
Státní fond podpory investic do bydlení (SFPI) zahájil činnost Regionálních center podpory investic...

Ustavující Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů

23.04.2024 17:19
Dne 23. 4. 2024 se v jihočeských Nových Hradech uskutečnilo Ustanovující jednání Regionálního...

V Jihlavě vzniká pobočka Regionálního centra podpory investic do bydlení

02.04.2024 14:44
Nedostatek kvalitního a dostupného nájemního bydlení je problém v řadě obcí naší země. Zvrátit...

Valné shromáždění Sdružení obcí Vysočiny

13.03.2024 10:00
Ve středu 13. března 2024 se konalo zasedání valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (SOV)....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>