Členství v SOV

  • vůli stát se členem SOV vyjádří obec schválením členství zastupitelstvem obce a podáním písemné přihlášky (formuláře ke stažení)
  • roční členský poplatek činí  7,- Kč na obyvatele, každoročně je jeho výše stanovena usnesením valného shromáždění
  • o členství obce v SOV rozhoduje předsednictvo SOV

 

Přihláška do SOV - prihlaska_sov.docx