Elektronická žádost a její přílohy

Pro podávání žádostí na malé projekty je využíván elektronický systém FMP. Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých uzávěrek průběžné výzvy.

Registrovat se do systému a následně podat žádost můžete na tomto odkazu https://fmp.silvanortica.com
 

Přílohy k žádosti:

B3: Prohlášení o partnerství 
B5: Rozpočet projektu 
B6a: Čestné prohlášení žadatele 
B6b: Čestné prohlášení žadatele u investičních projektů 

 
 

Pokyny k podání projektové žádosti a seznam příloh předkládaných s žádostí naleznete v Příručce pro FMP bod 4.3.

Žadatel musí při vyplnění žádosti správně zvolit zaměření FMP (akce People to people, nebo Kultura a cestovní ruch). V případě, že jsou v projektu v kombinaci aktivity obou typů malých projektů, zařadí žadatel projekt do zaměření, ve kterém aktivity převažují.

 

Vzorová vyplněná žádost people to people, včetně rozpočtu