Uzávěrka příjmu žádostí FMP - 12. 10. 2018, 14:00

20.07.2018 13:41

5. uzávěrka přijímání žádostí Fondu malých projektů (FMP) je 12. 10. 2018 ve 14:00 hodin.

Žádost včetně všech povinných příloh je nutno doručit osobně, poštou nebo přepravní firmou. Rozhodný je den a čas doručení na SOV.

Podrobně o FMP viz Záložka Fond malých projektů 2014 - 2020.