Domovní čistírny odpadních vod (DČOV)

18.10.2016 08:19

Dotace na DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Dotace: 80 %

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

· 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč

· 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč

· 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč