Dotace MMR - úprava veřejných prostranství, hřiště, sportoviště pro ZŠ, místní komunikace

04.12.2017 12:41

Až do 15. 1. 2018 lze podávat žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova žádosti na dotační tituly: 

- DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

- DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (vybudování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku - úprava veřejných prostranství, zeleň, hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)

- DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

- DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

- DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury (tělocvičny a hřiště, které slouží pro hodiny tělesné výchovy)

 

V případě dotazů kontaktujte: Ing. Marie Davidová (734 316 965, davidova@rrav.cz)