Exkurze na překladiště OLOMOUC

26.11.2015 13:12

Pod záštitou Sdružení obcí Vysočina (SOV) se uskutečnila exkurze na překladiště odpadů v Olomouci-Chválkovicích.
Exkurze proběhla ve dvou termínech, 10. 11. 2015 a 20.11.2015 a zúčastnili se jí zástupci obcí, Kraje Vysočina a předseda sdružení a primátor města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. Více informací zdetermínech, 10.