Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

19.10.2016 10:21

IROP podporuje rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů.

Pouze však oblasti klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 

Dotace: 90 % (1 – 20 mil. Kč). Uzávěrka: 14.4.2017.