Krajské setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina,

28.03.2017 10:12

dovolujeme si Vám připomenout pozvání na setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina, které se uskuteční již ve středu 5. dubna 2017 od 9 hodin v Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.

Zástupci Svazu Vám odpoví na otázky týkající se novely zákona o obcích, financování školství, veřejného opatrovnictví, informačních systémů a ochrany osobních údajů, změny malých rozpočtových pravidel, změny RUD, kontroly ve veřejné správě, rozpočtové odpovědnosti, sociálního bydlení, zákona o hazardních hrách, zákona o odpadech a stavebního zákona. Dozvíte se rovněž o posledním vývoji současného projektu Svazu – Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce. S aktuálními informacemi vystoupí např. zástupci Státního fondu životního prostředí a České školní inspekce.

Aktuální verzi programu najdete na našich webových stránkách.

Účast na tomto setkání je, na rozdíl od mnoha jiných komerčních akcí, se kterými Vás oslovují jiné subjekty, zcela zdarma. Registraci můžete provést přes webové stránky Svazu: https://smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2017/krajska-setkani-2017.aspx