Národní rozvojová investiční, a.s. zveřejňuje výzvu pro investory do fondu pro dostupné bydlení

17.06.2024 13:10

Národní rozvojová investiční, a.s., ze skupiny Národní rozvojové banky připravuje v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR inovativní finanční nástroj pro přímé investice do bytových nemovitostí v režimu dostupného bydlení.

Vklad NRI z Národního plánu obnovy do společného fondu bude činit 950 mil. Kč. Podmínkou pro realizaci finančního nástroje je účast nezávislých spoluinvestorů ze soukromého sektoru na bázi pari passu ve výši odpovídající vkladu NRI.

NRI tímto vyhlašuje Výzvu k vyjádření zájmu ze strany investorů. Po podání přihlášek potenciálních spoluinvestorů budou probíhat jednání ohledně detailních podmínek investiční spolupráce a vytvoření společné investiční entity. Termín pro vyjádření zájmu je stanoven do 30. června 2024.

 

Podrobné informace o investičním záměru a vzor vyjádření zájmu naleznete zde