Plány odpadového hospodářství (POH)

10.04.2017 09:19

Na základě povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech zpracovala města POH (Plán odpadového hospodářství). POH je v souladu s POH Kraje Vysočina. POH byla podpořena Krajem Vysočina a Sdružením obcí Vysočiny. POH za každé město, které bylo podpořeno zmíněnými institucemi naleznete zde  https://www.isnov.cz/aktuality/plany-odpadoveho-hospodarstvi-poh.html