Pozvánky na přednášky - legislativa k whistleblowingu

13.06.2023 13:20

Jak již možná víte, Parlament České republiky právě přijal českou legislativu k whistleblowingu. Jedná se konkrétně o ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ a ZÁKON, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákony na ochranu oznamovatelů“). Při předpokládané publikaci těchto norem ve Sbírce zákonů v měsíci červnu 2023, by legislativa nabyla účinnosti ke dni 1.8.2023. Tyto právní předpisy implementují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. směrnice o whistleblowingu) (dále jen „Směrnice“). Popsaný „kvapík“ a poskytnutí pouze jednoho měsíce na uvedení whistleblowingu do praxe jsou dány tím, že Evropská komise již podala žalobu pro pomalou implementaci těchto právních předpisů.

S ohledem na omezené časové možnosti do účinnosti nové legislativy budou přednášky k tomuto tématu probíhat pouze na Vysočině, nicméně díky on-line přenosu se záznamem si dovoluji pozvat Vás a případně Vaším prostřednictvím pozvat na tuto konferenci další zájemce o tuto problematiku. Akce je zcela zdarma a bez registrace.

Přednáška Jihlava, dne 22. 6. 2023

Přednáška Žďár nad Sázavou, dne 26. 6. 2023, jejíž součástí bude on-line přenos plus bude pořízen i záznam, který si lze kdykoliv později přehrát.

Informací dopis, který obsahuje podrobnější informace včetně přehledu na koho se whistleblowing (ne)vztahuje a od kdy.

Přednáška v Jihlavě se koná pod záštitou primátora města. Pořadatelem je Sdružení obcí Vysočiny ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Jihlava.

Ve Žďáru nad Sázavou se akce koná pod záštitou starosty města Žďár nad Sázavou a ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Žďár nad Sázavou.