Představení Regionálního centra podpory investic do bydlení na Krajském úřadě Kraje Vysočina

24.04.2024 14:01

Státní fond podpory investic do bydlení (SFPI) zahájil činnost Regionálních center podpory investic do bydlení, která starostům, starostkám a zástupcům obcí zcela zdarma pomohou nejen s otázkami souvisejícími s financováním dostupného bydlení, ale také například s právními či technickými dotazy k chystanému projektu. Po celé České republice jich je otevřeno osm. Jedno z center pro rozvoj investic do bydlení vzniklo na území Pardubického kraje a Kraje Vysočina, ve spolupráci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Sdružení obcí Vysočiny.

Představení činnosti regionálních center (RC) proběhlo v našem území i na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Ředitel SFPI pan Daniel Ryšávka a další zástupci regionálních center informovali pana hejtmana Vítězslava Schreka, paní náměstkyni Hanu Hajnovou a pana radního Pavla Hájka o nově zahájené činnosti RC.

Regionální centra jsou jedním z klíčových nástrojů pro podporu rozvoje dostupného a energeticky udržitelného nájemního bydlení. Tato centra mají za úkol poskytovat komplexní konzultační, informační a edukační služby obcím a neziskovým organizacím v České republice. Cílem je rozšíření a zlepšení bytového fondu, podpora infrastruktury dostupného nájemního bydlení a zvyšování kapacit obcí v této oblasti.

Zástupci Kraje Vysočina tuto aktivitu velice uvítali a domluvili se na podpoře činnosti RC SFPI ze strany Kraje Vysočina.

Kontakty na pracovníky RC v Kraji Vysočina naleznete zde