Společné nakládání s odpady ISNOV

20.09.2017 10:55

Na společném setkání na krajském úřadě v srpnu 2017 byla deklarována vůle společného postupu při energetickém využití komunálního odpadu. Kraj je ochoten pomoci společnému projektu a pro svá rozhodnutí potřebuje deklarovat vůli obcí a měst společný systém využívat. Bylo doporučeno, aby na jednotlivých ORP byla svolána jednání, kde by k takovéto diskusi a následně podpisu deklarace došlo.

vzor deklarace naleznete   zde

Prezentační materiály k tématu jsou k dispozici    zde   a zde

Podepsané deklarace zasílejte prosím na adresu:

SOV

Matky Boží 1182/9

58601 Jihlava