Starostové z Vysočiny varují před selháním státu v nakládání s odpady

15.12.2016 08:12

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl konečně předložen do poslanecké sněmovny dlouho odkládaný zákon o odpadech. Od roku 2024 bude totiž platit zákaz ukládání neupraveného komunální odpad do skládek, což se dotkne každé obce v ČR. Jasná pravidla pro nastavení stabilního odpadového hospodářství však radnice potřebují mít již nyní, aby mohly řádně připravit nákladné a dlouhodobé investice. Další přehlížení problému může v konečném důsledku dopadnout především na občany, kterým mohou po roce 2024 radikálně vzrůst poplatky za svoz odpadu. Obdobné obavy mají i další představitelé samospráv, které nejsou součástí SOV.

„Selhání státu jako v případě podpory a regulace obnovitelných zdrojů před více než deseti lety, se nesmí opakovat. Obáváme se, že současný stav, kdy nejsou stanovena jasná pravidla pro budoucí nakládání s odpady, nahrává lobbistickým zájmům některých podnikatelských subjektů,“ varuje v dopise ministrovi předseda SOV a primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Stát chce zvyšovat poplatky za skládkování, dosud ale nevytvořil pravidla a podmínky pro environmentálně a ekonomicky smysluplné využití odpadů. „Avizované změny jako ukončení skládkování a s tím spojené zvyšování skládkovacího poplatku se budou dotýkat nejen rozpočtů obcí, ale hlavně kapes našich občanů, jejichž zájmy máme povinnost hájit,“ říká Marie Černá, místostarostka Třebíče odpovědná za oblast odpadového hospodářství a členka předsednictva SOV.

„Nová legislativa by měla říci, že navazující republikové a krajské plány odpadového hospodářství budou obsahovat také plány rozmístění zařízení pro nakládání se zbytkovým komunálním odpadem. Pak tento dokument skutečně obcím pomůže,“ popsal požadavek na nový zákon Čeněk Jůzl, místostarosta Havlíčkova Brodu. Obce trápí i omezené pravomoci pro likvidaci černých skládek, kdy nemají jak přimět majitele pozemků, aby skládky odstraňovali.

Současná legislativní nejistota tedy obcím komplikuje tvorbu vlastních plánů odpadového hospodářství. „Odpady nejsou tématem pro jedno volební období. Lidé na radnicích už nyní potřebují připravovat opatření a investice, které mají dlouhodobý přesah. Je nutné postavit základ, na kterém mohou obce vybudovat efektivní a dlouhodobě udržitelné systémy,“ podporuje myšlenku dokončení zákona o odpadech senátor za jihlavský obvod Miloš Vystrčil.

SOV přišlo v září se svým vlastním návrhem, jak by se mohlo na Vysočině v budoucnu nakládat s nevytříděným komunálním odpadem. Ten by se odvážel mimo kraj k výrobě energie. Měla by proto vzniknout síť lokálních překladišť, třeba na již fungujících skládkách nebo na jiných dopravně dobře dostupných místech. Zájem o jejich vybudování již předběžně vyslovilo 13 obcí. Odpad by se přepravoval mimo kraj železniční nebo kamionovou dopravou. Jako možnou konečnou stanici odpadu z Vysočiny přicházejí nyní v úvahu zařízení na energetické využití odpadu v Brně, v Praze, v rakouském Zistersdorfu a připravované v Mělníku.

 

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí.pdf (374,4 kB)