Ustavující Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů

23.04.2024 17:19

Dne 23. 4. 2024 se v jihočeských Nových Hradech uskutečnilo Ustanovující jednání Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Interreg Rakousko – Česko na období 2021 - 2027.

Na pracovní schůzce byli přítomni zástupci Řídícího orgánu programu INTERREG, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, všech relevantních krajů ČR a spolkových zemí Rakouska i příhraničních Euroregionů, jakož i zástupci budoucích správců FMP (Jihočeská Silva Nortica a Euroregionu Pomoraví, spolek).

Přítomní členové a náhradníci obdrželi jmenovací dekrety a byli seznámeni s právy a povinnostmi členů (náhradníků) RMV, včetně povinnosti mlčenlivosti a nestrannosti. Na jednání se projednal jednací řád RMV, metodika hodnocení malých projektů a sekretariát představil návrh budoucího harmonogramu výzev FMP za obě oblasti.

Podle prezentací bude první výzva pro předkládání projektů vyhlášena pravděpodobně v polovině května 2024 s tím, že hodnotící RMV proběhne v polovině září 2024.