Uzávěrka příjmu žádostí FMP - 16. 1. 2019, 14:00

15.10.2018 09:16

6. uzávěrka přijímání žádostí Fondu malých projektů (FMP) je 16 1. 2019 ve 14:00 hodin.

Žádost včetně všech povinných příloh je nutno doručit osobně, poštou nebo přepravní firmou. Rozhodný je den a čas doručení na SOV.

Podrobně o FMP viz Záložka Fond malých projektů 2014 - 2020.