V Jihlavě vzniká pobočka Regionálního centra podpory investic do bydlení

02.04.2024 14:44

Nedostatek kvalitního a dostupného nájemního bydlení je problém v řadě obcí naší země. Zvrátit tento nepříznivý trend pomohou dotace z Národního plánu obnovy. Plánované výzvy na podporu dostupného bydlení počítají navíc s pomocí tzv. Regionálních center, kterých v České republice pod Státním fondem na podporu investic vznikne celkem osm. 

Jedno z center pro rozvoj investic do bydlení vzniklo na území Pardubického kraje a Kraje Vysočina, ve spolupráci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Sdružení obcí Vysočiny.


Hlavním zaměřením Regionálního centra v Kraji Vysočina bude podpora rozvoje dostupného nájemního bydlení v regionu. Centrum bude sloužit jako klíčový zdroj informací a poradenské podpory pro obce, města a kraj. Starostové, kteří plánují realizovat projekty v oblasti bydlení, se tak mohou obrátit na zástupce Regionálního centra, kteří jim pomohou s přípravou projektových záměrů.
SOV v současnosti dokončuje mapování absorpční kapacity u největších obcí v regionu.

Více informací zde https://sfpi.cz/regionalni-centra-podpory-investic-do-bydleni/

 

Kontaktní osoba SOV: 

Mgr. Pavel Hrala

hrala.pavel@sfpi.cz

+420 607 690 513