Valné shromáždění Sdružení obcí Vysočiny

13.03.2024 10:00

Ve středu 13. března 2024 se konalo zasedání valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (SOV). Samotnému jednání o činnosti SOV, hospodaření za rok 2023 nebo rozpočtu na rok 2024 předcházelo vystoupení hejtmana Kraje Vysočina. Ceníme si, že pan hejtman přijal pozvání předsedy předsednictva Sdružení obcí Vysočiny primátora Petra Ryšky. Pan hejtman seznámil  starostky a starosty členských obcí s očekávanou a v posledních dnech tolik skloňovanou aktualizací Strategie ochranného rázu krajiny, postupem výběrových řízení na dopravní obslužnost v jednotlivých oblastech Vysočiny a např. i reálnými kroky, kterými můžeme jako kraj společně s městy a obcemi hledat cesty k řešení odpadového hospodářství po roce 2030.