Zasedání Valného shromáždění SOV

22.03.2017 09:45

Dne 6.4.2017 bude zasedání valného shromáždění SOV od 9:00 hodin opět vu Tří Věžiček.

Na zasedání jaou pozváni zástupci kraje Vysočina, kteří řeši integrovanou dopravu a zástupce MŽP, který bude reagovat na otevřený dopis starostů z Vysočiny zaslaný v prosinci panu ministrovi.

Těšíme se na Vaši účast.