Zástupce SOV na jubilejní oslavě 30 let Euroregionu Šumava

16.05.2023 09:24

Dne 12. května 2023 se manažerka Fondu malých projektů Jana Vejsadová zúčastnila v malebném a turisticky atraktivním Českém Krumlově slavnostní akce k 30 letům založení Euroregionu Šumava – Bavorský les.

Na slavnosti, která proběhla v Městském divadle v Českém Krumlově, se sešlo 250 účastníků ze Šumavy, Horního Rakouska, Bavorska, ale i z jiných částí České republiky. Přítomné pozdravili mimo jiné místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, státní ministryně pro evropské a mezinárodní záležitosti Bavorska Melanie Huml a Markus Achleitner, člen Hornorakouského Parlamentu. Zdravici přednesli také starosta Č. Krumlova, představitelé Jihočeského a Plzeňského kraje. Nad aktuálním stavem, ale i nad budoucností se zamýšleli představitelé všech tří stran Euroregionu, Gabriela Lackner-Strauss (Bavorsko), Sebastian Gruber (Horní Rakousy) a Libor Picka (Šumava). 

 Význam 30 let ER Šumava shrnul výstižně ministr Bartoš: „Hlavním smyslem programů, které se zaměřují na rozvoj přeshraniční spolupráce, je nejen odstraňování fyzických bariér, ale také odbourávání předsudků v myšlení lidí. Významnou úlohu v tomto procesu hrají právě euroregiony. Právě euroregiony by se měla stát unikátním místem pro setkávání a společný rozvoj“. Obzvlášť vyzdvihl aktivity v euroregionech, které spojují víc než jenom dvě hranice. Tam, kde se setkávají tři země, jsou společné aktivity složitější, ale musí být i důkladněji připravené. Takových regionů v ČR je jenom několik – Šumava, Nisa, Pomoraví a Beskydy.

Na setkání byli přítomni i další zástupci euroregionů, kteří jsou sdružení v Asociaci Euroregionů ČR. Naše zástupkyně využila schůzku i k projednání aktuálních záležitostí spojených s přípravou Fondu malých projektů na česko-rakouské hranici.

A že k přeshraniční spolupráci patří i kultura, potvrdil pěvecký sbor Gymnázia Strakonice a Dudácká kapela, kteří obohatili program o typické písně z regionu a na začátku akce excelentně interpretovaly evropskou hymnu – Ódu na radost v češtině i němčině.