Předsednictvo

Složení předsednictva:Batelov Mgr. Lenka Charvátová

Brtnice                           PhDr. Mgr. Vlasta Kolmanová
Černovice                      Mgr. Jan Brožek
Červená Řečice            Zdeňka Bečková
Horní Cerekev               Milan Kunst
Jemnice                         Ing. Pavel Nevrkla
Jihlava                           Mgr. Petr Ryška
Kamenice nad Lipou     Tomáš Tesař
Luka nad Jihlavou         Ing. Martin Dvořák
Okříšky                         Zdeněk Ryšavý
Panenská Rozsíčka      Bohumil Novák
Pelhřimov                      Zdeněk Jaroš
Počátky                         Mgr. Karel Štefl
Polná                             Martin Bohdálek
Stonařov                        Kristýna Vostálová
Světnov                         Pavel Štefan
Telč                                Pavel Komín
Žirovnice                        Radek Vopravil
 

Předsednictvo je statutárním orgánem SOV, který řídí činnost SOV, jedná jeho jménem a do jeho působnosti patří

zejména:

            a) realizace usnesení valného shromáždění,

            b) zpracování návrhu rozpočtu Sdružení,

            c) příprava řádného a mimořádného valného shromáždění Sdružení a jeho svolání včetně organizačního zajištění,

            d) přijímání nových členů Sdružení a podávání pravidelných zpráv o stavu členské základny valnému shromáždění,

            e) realizace běžného hospodaření sdružení v rámci schváleného rozpočtu,

            f) plnění dalších úkolů daných valným shromážděním.

Podepisovat se jménem SOV, a tím SOV zavazovat, jsou oprávněni dva členové předsednictva, jedním z nich je vždy předseda nebo místopředseda , nebo třetí osoba na základě plné moci podepsané dvěma členy předsednictva, kdy jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda.

Funkční období členů orgánů SOV končí zvolením nových členů na prvním zasedání valného shromáždění po řádných celostátně vyhlášených komunálních volbách.