Předsednictvo

Složení předsednictva:

Č.

Město/obec

zástupce

 

1.

Jihlava

Mgr. Petr Ryška

předseda

2.

Třebíč

Ing. Pavel Janata

 

3.

Brtnice

PhDr Mgr Vlasta Kolmanová

 

4.

Žďár nad Sázavou

Jaroslav Hedvičák

 

5.

Telč

Pavel Komín

 

6.

Okříšky

Ing. Ryšavý Zdeněk

 

7.

Pelhřimov

Zdeněk Jaroš

 

8.

Počátky

Mgr. Karel Štefl

 

9.

Náměšť nad Oslavou

Ing. Jana Kotačka

 

10.

Panenská Rozsíčka

Bohumil Novák

 

11.

Polná

Martin Bohdálek

místopředseda

12.

Kamenice nad Lipou

Tomáš Tesař

 

13.

Světnov

Pavel Štefan

místopředseda

14.

Luka nad Jihlavou

Ing. Martin Dvořák

 

15.

Nové Město na Moravě

Stanislav Marek

 

16.

Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Martin Horák

 

17.

Černovice

Mgr. Jan Brožek

 

 

Předsednictvo je statutárním orgánem SOV, který řídí činnost SOV, jedná jeho jménem a do jeho působnosti patří
zejména:

            a) realizace usnesení valného shromáždění,

            b) zpracování návrhu rozpočtu Sdružení,

            c) příprava řádného a mimořádného valného shromáždění Sdružení a jeho svolání včetně organizačního zajištění,

            d) přijímání nových členů Sdružení a podávání pravidelných zpráv o stavu členské základny valnému shromáždění,

            e) realizace běžného hospodaření sdružení v rámci schváleného rozpočtu,

            f) plnění dalších úkolů daných valným shromážděním.

Podepisovat se jménem SOV, a tím SOV zavazovat, jsou oprávněni dva členové předsednictva, jedním z nich je vždy předseda nebo místopředseda , nebo třetí osoba na základě plné moci podepsané dvěma členy předsednictva, kdy jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda.

Funkční období členů orgánů SOV končí zvolením nových členů na prvním zasedání valného shromáždění po řádných celostátně vyhlášených komunálních volbách.