Dotační management

Našim klientům jsme připraveni nabídnout celou řadu služeb v oblasti dotačního poradenství. Nabízíme komplexní dotační a grantové poradenství, zahrnující služby v rámci celého projektového cyklu od vyhodnocení dotačních příležitostí, přes kompletní zpracování žádosti o dotaci a realizační management podpořeného projektu, až po vyhodnocení celé investiční akce.
Naším cílem je najít pro Vás, co nejvhodnější dotační titul a naprosto realisticky Vám vyhodnotit, zda máte reálnou šanci na získání dotaci. V našem zájmu je Vám pomoci při financování Vašich projektových záměrů, které slouží k rozvoji Vaší činnosti. Váš uspěch je totiž i náš úspěch.

Neváhejte a kontaktujte nás : info@obcevysociny.cz, +420 603 727 084