Aktuality

Diskusní setkání ISNOV

10.05.2017 10:11
21.4.2017 proběhlo diskusní setkání k problematice ISNOV více informací zde.

Výsledky výzkumu Město pro byznys 2016 v Kraji Vysočina.

11.04.2017 08:44
Nejlepší podmínky pro podnikání nabízí na Vysočině Pelhřimov   Kraj Vysočina je dynamicky se rozvíjejícím krajem a mezi jeho silné stránky patří především kvalitní zdravotní a sociální péče a zájem lidí o dění v regionu, z čehož pramení obecná spokojenost se životem v kraji....

Plány odpadového hospodářství (POH)

10.04.2017 09:19
Na základě povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech zpracovala města POH (Plán odpadového hospodářství). POH je v souladu s POH Kraje Vysočina. POH byla podpořena Krajem Vysočina a Sdružením obcí Vysočiny. POH za každé město, které bylo podpořeno zmíněnými institucemi naleznete zde...

Krajské setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina,

28.03.2017 10:12
dovolujeme si Vám připomenout pozvání na setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina, které se uskuteční již ve středu 5. dubna 2017 od 9 hodin v Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava. Zástupci Svazu Vám odpoví na otázky týkající se novely zákona o obcích, financování školství,...

Zasedání Valného shromáždění SOV

22.03.2017 09:45
Dne 6.4.2017 bude zasedání valného shromáždění SOV od 9:00 hodin opět vu Tří Věžiček. Na zasedání jaou pozváni zástupci kraje Vysočina, kteří řeši integrovanou dopravu a zástupce MŽP, který bude reagovat na otevřený dopis starostů z Vysočiny zaslaný v prosinci panu ministrovi. Těšíme se na Vaši...

Starostové z Vysočiny varují před selháním státu v nakládání s odpady

15.12.2016 08:12
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl konečně předložen do poslanecké sněmovny dlouho odkládaný zákon o odpadech. Od roku 2024 bude totiž platit zákaz ukládání neupraveného komunální odpad do...

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ohledně řešení situace nakládání s odpady

15.12.2016 08:09
Otevřený dopis ministrovi životního prostředí.pdf (374,4 kB)

Vodovody, kanalizace a ČOV

20.10.2016 10:24
OPŽP podporuje výstavbu přivaděčů a rozvodních sítí pitné vody, výstavbu a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, ochrana zdrojů pitné vody. Dále financuje výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizace a intenzifikace ČOV. Dotace až 85 %. Uzávěrka: 19.1.2017.

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 tis. obyvatel

20.10.2016 08:22
MMR podporuje vybudování a obnovu veřejných prostranství, veřejné zeleně, zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště apod.), obnovu občanské vybavenosti pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost, obnovu drobných sakrálních staveb a obnovu místních komunikací.  Dotace 50 - 70 %. Uzávěrka:...

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

19.10.2016 10:21
IROP podporuje rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů. Pouze však oblasti klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>