Aktuality

GDPR

27.04.2018 10:09
Kancelář SOV nabízí zajištění základních povinností pro malé obce v oblasti GDPR.  Cena pro člena je do 5 000,- Kč za rok bez DPH, SOV není plátce DPH. Cena pro nečleny je  do 10 000,- Kč za rok bez DPH, SOV není plátce DPH. Základní balíček obsahuje: zaslání vzorů  dokumentů...

Dotace MMR - úprava veřejných prostranství, hřiště, sportoviště pro ZŠ, místní komunikace

04.12.2017 12:41
Až do 15. 1. 2018 lze podávat žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova žádosti na dotační tituly:  - DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku - DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (vybudování a obnova míst...

Společné nakládání s odpady ISNOV

20.09.2017 10:55
Na společném setkání na krajském úřadě v srpnu 2017 byla deklarována vůle společného postupu při energetickém využití komunálního odpadu. Kraj je ochoten pomoci společnému projektu a pro svá rozhodnutí potřebuje deklarovat vůli obcí a měst společný systém využívat. Bylo doporučeno, aby na...

Předsednictvo SOV 7.6.2017 8:30

06.06.2017 10:21
Zasedací místnost kanceláře SOV - RRAV, Matky Boží 9, Jihlava.

Diskusní setkání ISNOV

10.05.2017 10:11
21.4.2017 proběhlo diskusní setkání k problematice ISNOV více informací zde.

Výsledky výzkumu Město pro byznys 2016 v Kraji Vysočina.

11.04.2017 08:44
Nejlepší podmínky pro podnikání nabízí na Vysočině Pelhřimov   Kraj Vysočina je dynamicky se rozvíjejícím krajem a mezi jeho silné stránky patří především kvalitní zdravotní a sociální péče a zájem lidí o dění v regionu, z čehož pramení obecná spokojenost se životem v kraji....

Plány odpadového hospodářství (POH)

10.04.2017 09:19
Na základě povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech zpracovala města POH (Plán odpadového hospodářství). POH je v souladu s POH Kraje Vysočina. POH byla podpořena Krajem Vysočina a Sdružením obcí Vysočiny. POH za každé město, které bylo podpořeno zmíněnými institucemi naleznete zde...

Krajské setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina,

28.03.2017 10:12
dovolujeme si Vám připomenout pozvání na setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina, které se uskuteční již ve středu 5. dubna 2017 od 9 hodin v Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava. Zástupci Svazu Vám odpoví na otázky týkající se novely zákona o obcích, financování školství,...

Zasedání Valného shromáždění SOV

22.03.2017 09:45
Dne 6.4.2017 bude zasedání valného shromáždění SOV od 9:00 hodin opět vu Tří Věžiček. Na zasedání jaou pozváni zástupci kraje Vysočina, kteří řeši integrovanou dopravu a zástupce MŽP, který bude reagovat na otevřený dopis starostů z Vysočiny zaslaný v prosinci panu ministrovi. Těšíme se na Vaši...

Starostové z Vysočiny varují před selháním státu v nakládání s odpady

15.12.2016 08:12
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl konečně předložen do poslanecké sněmovny dlouho odkládaný zákon o odpadech. Od roku 2024 bude totiž platit zákaz ukládání neupraveného komunální odpad do...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>