Aktuality

Sdružení obcí Vysočiny se stalo jedním ze zakladatelů spolku Asociace euroregionů ČR

20.03.2023 11:03
  Dne 20. 3. 2023 se na MMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Jednání do Prahy svolal a řídil hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Martin Půta. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce...

Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

17.03.2023 12:20
Odkaz na tiskovou zprávu Kraj Vysočina k uplynulému období Fondu malých projektů.   https://www.kr-vysocina.cz/fond-malych-projektu-cesko-rakouske-spoluprace-2014-2020-bilancuje/d-4119340    

Závěrečná konference Fondu malých projektů

03.10.2022 14:36
Srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci Fondu malých projektů, kterou připravujeme na středu 9. 11. 2022 v Hospodářském dvoře Bohuslavice, Telč. V programu konference budou představeny úspěšné projekty, údaje o stávajícím Fondu malých projektů a jeho budoucím směřování...

Zasedání předsednictva SOV

02.11.2021 09:22
Dne 10.11. 2021 bude pravidelné zasedání předsednictva SOV, v konfereční místnosti Resst Jihlava od 9:30.

Strategie FMP 2021-2027

26.10.2021 10:28
Interreg Rakousko - Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více než 20 let. Jeho financování pomáhá příhraničním regionům růst a propojovat se. Jeho nedílnou součástí je i tzv. Fond malých projektů (FMP) podporující menší akce, jejichž nositelem jsou...

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

29.07.2021 11:08
Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto...

Seminář k novému zákonu o odpadech

21.06.2021 09:24
Seminář k novému zákonu o odpadech Připravili jsme pro vás sérii on-line video seminářů k novému zákonu o odpadech a představujeme vám první z nich. Záznam je k dispozici on-line, případně ke stažení. Celý záznam semináře k novému zákonu o odpadech s prezentací RNDr. Martiny Vrbové, najdete pod...

Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočinav oblasti odpadů

11.03.2021 13:48
Byla podepsána dohoda o spolupráci při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“ na období 2021 – 2024. „Kraj Vysočina se Sdružením obcí Vysočiny bude spolupracovat na zjištění potřeb obcí v odpadovém hospodářství i na návrhu řešení včetně definování opatření a...

Informace k uzávěrce FMP v době stavu nouze v ČR

12.01.2021 09:21
Vážení zájemci a žadatelé o příspěvek FMP, na pondělí 15. 2. 2021 14:00 hod. je stanovena uzávěrka 10. kola FMP. Vzhledem k současnému stavu nouze, kdy není možné vycestovat do Rakouska a naopak přicestovat do ČR, není dost dobře možné zajistit přípravné schůzky osobním...

Manažer ISNOV

21.12.2020 15:11
Manažerem pro projekt ISNOV se stala paní  RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Kontaktní email:         martina.vrbova@volny.cz,  telefon: +420 602647833  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>