Aktuality

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 tis. obyvatel

20.10.2016 08:22
MMR podporuje vybudování a obnovu veřejných prostranství, veřejné zeleně, zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště apod.), obnovu občanské vybavenosti pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost, obnovu drobných sakrálních staveb a obnovu místních komunikací.  Dotace 50 - 70 %. Uzávěrka:...

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

19.10.2016 10:21
IROP podporuje rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů. Pouze však oblasti klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními...

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV)

18.10.2016 08:19
Dotace na DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené...

Vzdělávací semináře ISNOV

05.10.2016 13:28
Společnost ZERA pořádá ve dnech 20.10.2016  seminář  pro pracovníky odborů životního prostředí ORP kraje Vyočina a obcí 2. stupně s tématem odpady a odpadové hospodářství. Ve dnech 25.10. a 26.10.2016 pak pro zástupce obcí. Více infomací na 724 082 737, Jitka Schellová,...

Bude se odpad z Vysočiny vozit do Rakouska?

27.09.2016 09:24
Od roku 2024 začne v České republice platit zákaz skládkování netříděného odpadu, proto přichází Sdružení obcí Vysočiny (SOV) se svým vlastním návrhem, jak by se mělo v kraji v budoucnu nakládat s nevytříděným komunálním odpadem. Ten by se odvážel mimo region k výrobě energie. Za tímto účelem...

Prezentace SAKO Brno

12.04.2016 10:03
Na Valném shromáždění SOV byla prezetována společnost SAKO Brno.Zde je její prezetace.

Dotace na rybníky ve vlastnictví obce

25.02.2016 14:27
Dotace na výstavbu, rekonstrukci, obnovu či odbahnění rybníků a malých nádrží ve vlastnictví obce. Výše dotace: 80 % (maximální náklady až 10 mil. Kč). Alokace: 400 mil. Kč. Uzávěrka: 29.4.2016

Školení ISNOV

14.01.2016 11:01
Agentura Zera byla vybrána pro zajištění školení v oblasti ISNOV pro více informací rozklikněte odkaz zde

Exkurze na překladiště OLOMOUC

26.11.2015 13:12
Pod záštitou Sdružení obcí Vysočina (SOV) se uskutečnila exkurze na překladiště odpadů v Olomouci-Chválkovicích. Exkurze proběhla ve dvou termínech, 10. 11. 2015 a 20.11.2015 a zúčastnili se jí zástupci obcí, Kraje Vysočina a předseda sdružení a primátor města Jihlavy PaedDr. Ing....

Exkurze Německo - Švýcarsko

20.11.2015 00:00
Tisková zpráva ze studijní cesty do Německa a Švýcarska, která proběhla 14. 10 - 16. 10. 2015, je k dispozici zde
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>