Závazné dokumenty Fondu malých projektů

Základní dokument FMP:
Příručka pro FMP verze platná od 13. 5. 2024 

 

Přílohy k Příručce pro FMP

A1: Přehled vhodných českých projektových partnerů 

 

Hodnocení malých projektů

Předložené malé projekty jsou podrobeny formální kontrole a následně přezkumu jejich kvality a přeshraničního dopadu.
A2: Kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektové žádosti 

A3: Kritéria hodnocení kvality projektu a přeshraničního dopadu 

Dokončení projektu a dokumentace 
Po ukončení projektu musí organizátor projektu do 30 kalendářních dnů předložit správci KPF elektronicky zprávu o projektu včetně povinných příloh.  

Po vyplnění projektové žádosti a kompletaci všech nezbytných příloh doporučujeme, aby si žadatel ověřil úplnost žádosti a příloh na základě kritérií uvedených v Příloze A2.

Ukončení realizace malého projektu

Po ukončení projektu musí žadatel do 30 kalendářních dnů předložit regionálnímu partnerovi elektronicky Závěrečnou zprávu malého projektu, včetně povinných příloh. 

C1: Závěrečná zpráva malého projektu 
C1a: Souhrn projektu 
C1b1: Plnění ukazatelů výstupu malého projektu Kultura a cestovní ruch 
C1b2: Plnění ukazatelů výstupu malého projektu People to people 
D1: Zpráva o udržitelnosti malého projektu 
----------------------------------------------------------
 

Další závazné dokumenty Programu:
Společná pravidla způsobilosti 
Programová příručka Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 
Pokyny pro publicitu Programu