Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

Slavnostního ukončení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020

10.10.2023 12:13
    Slavnostního ukončení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020...

Změna sídla a e-mailové adresy

01.10.2023 11:47
Sdružení obcí Vysočiny změnilo k 1. 10. 2023 své sídlo na adresu Čajkovského 7, 586 01...

Pozvánky na přednášky - legislativa k whistleblowingu

13.06.2023 13:20
Jak již možná víte, Parlament České republiky právě přijal českou legislativu...

Zástupce SOV na jubilejní oslavě 30 let Euroregionu Šumava

16.05.2023 09:24
Dne 12. května 2023 se manažerka Fondu malých projektů Jana Vejsadová zúčastnila v malebném a...

Sdružení obcí Vysočiny se stalo jedním ze zakladatelů spolku Asociace euroregionů ČR

20.03.2023 11:03
  Dne 20. 3. 2023 se na MMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která...

Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

17.03.2023 12:20
Odkaz na tiskovou zprávu Kraj Vysočina k uplynulému období Fondu malých...

Závěrečná konference Fondu malých projektů

03.10.2022 14:36
Srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci Fondu malých projektů, kterou připravujeme na středu 9....

Zasedání předsednictva SOV

02.11.2021 09:22
Dne 10.11. 2021 bude pravidelné zasedání předsednictva SOV, v konfereční místnosti Resst Jihlava od...

Strategie FMP 2021-2027

26.10.2021 10:28
Interreg Rakousko - Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více...

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

29.07.2021 11:08
Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>