Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

17.03.2023 12:20
Odkaz na tiskovou zprávu Kraj Vysočina k uplynulému období Fondu malých...

Závěrečná konference Fondu malých projektů

03.10.2022 14:36
Srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci Fondu malých projektů, kterou připravujeme na středu 9....

Zasedání předsednictva SOV

02.11.2021 09:22
Dne 10.11. 2021 bude pravidelné zasedání předsednictva SOV, v konfereční místnosti Resst Jihlava od...

Strategie FMP 2021-2027

26.10.2021 10:28
Interreg Rakousko - Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více...

České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

29.07.2021 11:08
Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové...

Seminář k novému zákonu o odpadech

21.06.2021 09:24
Seminář k novému zákonu o odpadech Připravili jsme pro vás sérii on-line video seminářů k novému...

Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočinav oblasti odpadů

11.03.2021 13:48
Byla podepsána dohoda o spolupráci při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v...

Informace k uzávěrce FMP v době stavu nouze v ČR

12.01.2021 09:21
Vážení zájemci a žadatelé o příspěvek FMP, na pondělí 15. 2. 2021 14:00 hod. je stanovena uzávěrka...

Manažer ISNOV

21.12.2020 15:11
Manažerem pro projekt ISNOV se stala paní  RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Kontaktní...

Manažer projektu ISNOV - výběrové řízení

29.07.2020 16:16
Jste  flexibilní, kreativní, komunikativní?  Máte rádi výzvy a umíte zorganizovat práci,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>