Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

Diskusní setkání ISNOV

10.05.2017 10:11
21.4.2017 proběhlo diskusní setkání k problematice ISNOV více informací zde.

Výsledky výzkumu Město pro byznys 2016 v Kraji Vysočina.

11.04.2017 08:44
Nejlepší podmínky pro podnikání nabízí na Vysočině Pelhřimov   Kraj Vysočina je dynamicky se...

Plány odpadového hospodářství (POH)

10.04.2017 09:19
Na základě povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech zpracovala města POH (Plán odpadového...

Krajské setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina,

28.03.2017 10:12
dovolujeme si Vám připomenout pozvání na setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina,...

Zasedání Valného shromáždění SOV

22.03.2017 09:45
Dne 6.4.2017 bude zasedání valného shromáždění SOV od 9:00 hodin opět vu Tří Věžiček. Na zasedání...

Starostové z Vysočiny varují před selháním státu v nakládání s odpady

15.12.2016 08:12
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený...

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ohledně řešení situace nakládání s odpady

15.12.2016 08:09
Otevřený dopis ministrovi životního prostředí.pdf (374,4 kB)

Vodovody, kanalizace a ČOV

20.10.2016 10:24
OPŽP podporuje výstavbu přivaděčů a rozvodních sítí pitné vody, výstavbu a modernizace úpraven...

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 tis. obyvatel

20.10.2016 08:22
MMR podporuje vybudování a obnovu veřejných prostranství, veřejné zeleně, zařízení pro volnočasové...

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

19.10.2016 10:21
IROP podporuje rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Ano, je přehledný a plný informací. (752)
52%

Ne, nenašel jsem zde, co jsem hledal. (705)
48%

Celkový počet hlasů: 1457