Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

Dotace MMR - úprava veřejných prostranství, hřiště, sportoviště pro ZŠ, místní komunikace

04.12.2017 12:41
Až do 15. 1. 2018 lze podávat žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora...

Společné nakládání s odpady ISNOV

20.09.2017 10:55
Na společném setkání na krajském úřadě v srpnu 2017 byla deklarována vůle společného postupu při...

Předsednictvo SOV 7.6.2017 8:30

06.06.2017 10:21
Zasedací místnost kanceláře SOV - RRAV, Matky Boží 9, Jihlava.

Diskusní setkání ISNOV

10.05.2017 10:11
21.4.2017 proběhlo diskusní setkání k problematice ISNOV více informací zde.

Výsledky výzkumu Město pro byznys 2016 v Kraji Vysočina.

11.04.2017 08:44
Nejlepší podmínky pro podnikání nabízí na Vysočině Pelhřimov   Kraj Vysočina je dynamicky se...

Plány odpadového hospodářství (POH)

10.04.2017 09:19
Na základě povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech zpracovala města POH (Plán odpadového...

Krajské setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina,

28.03.2017 10:12
dovolujeme si Vám připomenout pozvání na setkání představitelů měst a obcí v Kraji Vysočina,...

Zasedání Valného shromáždění SOV

22.03.2017 09:45
Dne 6.4.2017 bude zasedání valného shromáždění SOV od 9:00 hodin opět vu Tří Věžiček. Na zasedání...

Starostové z Vysočiny varují před selháním státu v nakládání s odpady

15.12.2016 08:12
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený...

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ohledně řešení situace nakládání s odpady

15.12.2016 08:09
Otevřený dopis ministrovi životního prostředí.pdf (374,4 kB)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>