Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

Byla vyhlášena 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení (4.1.3)

10.05.2024 09:20
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu...

Představení Regionálního centra podpory investic do bydlení na Krajském úřadě Kraje Vysočina

24.04.2024 14:01
Státní fond podpory investic do bydlení (SFPI) zahájil činnost Regionálních center podpory investic...

Ustavující Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů

23.04.2024 17:19
Dne 23. 4. 2024 se v jihočeských Nových Hradech uskutečnilo Ustanovující jednání Regionálního...

V Jihlavě vzniká pobočka Regionálního centra podpory investic do bydlení

02.04.2024 14:44
Nedostatek kvalitního a dostupného nájemního bydlení je problém v řadě obcí naší země. Zvrátit...

Valné shromáždění Sdružení obcí Vysočiny

13.03.2024 10:00
Ve středu 13. března 2024 se konalo zasedání valného shromáždění Sdružení obcí Vysočiny (SOV)....

Setkání k založení Regionálních center SFPI

31.01.2024 13:14
  V úterý 30. 1. 2024 se v Praze konalo 1. setkání k založení Regionálních center, na kterém...

Setkání členů Asociace euroregionů České republiky

26.01.2024 09:06
Ve čtvrtek 25. ledna odpoledne se sešli zástupci členů Asociace euroregionů ČR (AEČR) na Krajské...

Účast na Mezinárodní konferenci k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy

18.01.2024 16:34
   Dne 18. ledna 2024 se uskutečnila v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a...

Výběrové řízení na pozici manažer/ka Sdružení obcí Vysočiny

05.01.2024 14:29
  Sdružení obcí Vysočiny vyhlašuje výběrové řízení na pozici "manažer/ka Sdružení obcí...

PF 2024

23.12.2023 12:27
Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2024 Vám přeje Sdružení obcí Vysočiny.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>