Sdružení obcí Vysočiny (dále SOV) je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu § 20 f - 2O j Obč. zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účelem, pro který se Sdružení ustavuje, je koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje Vysočiny. Jeho zakladatelé byli k založení vedeni myšlenkou, že Vysočina je specifickou oblastí svými přírodními, historickými a sociálními podmínkami a tudíž by činnost Sdružení měla vést k prosazování názorů a zájmů obcí na Vysočině, které odpovídají vývojovým trendům v území. Cílem je trvalá prosperita Vysočiny jako celku.

 

Hlavním cílem SOV je prosazování společných zájmů obcí, především v těchto oblastech: 

  • Rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury

  • Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí

  • Rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit

  • Rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální infrastruktury

  • Zkvalitnění péče o životní prostředí

  • Zlepšení dopravní dostupnosti

  • Rozvoj péče o přírodní a kulturní dědictví

  • Zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina

Aktuality

Setkání k založení Regionálních center SFPI

31.01.2024 13:14
  V úterý 30. 1. 2024 se v Praze konalo 1. setkání k založení Regionálních center, na kterém...

Setkání členů Asociace euroregionů České republiky

26.01.2024 09:06
Ve čtvrtek 25. ledna odpoledne se sešli zástupci členů Asociace euroregionů ČR (AEČR) na Krajské...

Účast na Mezinárodní konferenci k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy

18.01.2024 16:34
   Dne 18. ledna 2024 se uskutečnila v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a...

Výběrové řízení na pozici manažer/ka Sdružení obcí Vysočiny

05.01.2024 14:29
  Sdružení obcí Vysočiny vyhlašuje výběrové řízení na pozici "manažer/ka Sdružení obcí...

PF 2024

23.12.2023 12:27
Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2024 Vám přeje Sdružení obcí Vysočiny.

Slavnostního ukončení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020

10.10.2023 12:13
    Slavnostního ukončení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020...

Změna sídla a e-mailové adresy

01.10.2023 11:47
Sdružení obcí Vysočiny změnilo k 1. 10. 2023 své sídlo na adresu Čajkovského 7, 586 01...

Pozvánky na přednášky - legislativa k whistleblowingu

13.06.2023 13:20
Jak již možná víte, Parlament České republiky právě přijal českou legislativu...

Zástupce SOV na jubilejní oslavě 30 let Euroregionu Šumava

16.05.2023 09:24
Dne 12. května 2023 se manažerka Fondu malých projektů Jana Vejsadová zúčastnila v malebném a...

Sdružení obcí Vysočiny se stalo jedním ze zakladatelů spolku Asociace euroregionů ČR

20.03.2023 11:03
  Dne 20. 3. 2023 se na MMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>